Započela edukacija za cikloturističke vodiče na području VPŽ

Nakon uspostave velike mreže biciklističkih staza, Virovitičko-podravska županija je postala privlačna cikloturistička destinacija, kako na domaćem tako i na europskim cikloturističkim tržištima.

Kako bi se cikloturizam kao novi dio turističke ponude što kvalitetnije prezentirao i što kompletnije ponudio potencijalnim posjetiteljima, potreban je i odgovarajuće educiran kadar.

Upravo stoga Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije organizira radionice za edukaciju cikloturističkih vodiča u trajanju od pet dana. Za edukaciju je odabrano ukupno 15 polaznika.

Radionice se održavaju u terminima od 23. do 25. listopada te od 7. do 8. studenog u Virovitici.

Po završetku edukacije polaznici će biti osposobljeni za rad na terenu i steći će status licenciranog cikloturističkog vodiča pri Hrvatskom biciklističkom savezu.

Troškove edukacije financiraju Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Hrvatska turistička zajednica.

Program edukacije

(www.vpz.hr, www.tzvpz.hr;  foto: Martin Čotar)