Prijave za stručna osposobljavanja nezaposlenih

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica planira tijekom studenog započeti sa stručnim osposobljavanjima za jednostavne poslove u zanimanju mesar, fasader te za poslužitelje jednostavnih jela i pića. Nezaposlenim osobama financirat će se liječnički i sanitarni pregledi, troškovi obrazovanja, potrebna literatura i zaštitna odjeća i obuća te će za vrijeme pohađanja imati pravo na novčanu pomoć koja za puni mjesec pohađanja obrazovanja iznosi 1248 kuna. Nezaposlene osobe zainteresirane za osposobljavanje u navedenim zanimanjima trebaju se javiti svom savjetniku koji će provjeriti da li ispunjavaju uvjete za stručna osposobljavanja za navedena zanimanja i ukoliko ispunjavaju uputiti ih u daljnje aktivnosti.

Zainteresirani se mogu prijaviti najkasnije do 26. listopada.

(www.icv.hr, mb)