Provedena edukacija policijskih službenika na temu “Pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela”

U prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, danas 20. listopada, po djelatnicima Ministarstvo pravosuđa provedena je edukacija policijskih službenika na temu pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Predavanje je održano za rukovoditelje i policijske službenike, koji se u svom radu sa ovom problematikom svakodnevno susreću.

Djelatnici Ministarstva pravosuđa, Maida Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, te Iva Barić Milojković, Viša stručna savjetnica i Voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Osijeku, nazočnim policijski službenicima, govorili su u zadanoj temi tj., kako pomoći i dati podršku žrtvama kaznenih djela.

O temi koja govori o obavještavanju žrtava o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora, Maida Pamuković je istaknula kako je osim neposrednog kontakta sa žrtvama i pružanjem pomoći, služba usmjerena i na provođenje edukacija svih institucija koje se bave žrtvama i svjedocima u svom radu pa tako i policijskih službenika, koji u pravilu prvi dolaze u kontakt sa žrtvom kaznenog djela. Također je naglasila važnost Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, kao i važnost županijskih timova, a čija je uloga osiguravanje sveobuhvatne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, upravo zbog kompleksnosti takvog oblika protupravnog ponašanja. Nadalje je istaknula je da su žrtve iskazale zadovoljstvo podrškom koju im pruža Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima, a isto tako je napomenula da je važno poticati međusobnu suradnju svih institucija koje se bave zaštitom i pružanjem podrške žrtvama.

O drugoj temi, tj. novčanim naknadama žrtvama, govorio je Nebojša Kovačević, koji je napomenuo da su Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela propisana prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu. Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske, nakon 1. srpnja 2013., ima pravo ostvariti novčanu naknadu ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište, ako je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušeno zdravlje kao posljedicu kaznenog djela, ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno je li počinitelj poznat ili nije te ako je podnijela pisani zahtjev na službenom obrascu i priložila potrebnu dokumentaciju.

Viša stručna savjetnica i voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Županijskog suda u Osijeku Iva Barić Milojković, naglasila je važnost policije u upoznavanju žrtve s njenim pravima. Žrtvu je potrebno u prvom kontaktu, vodeći računa o pojedinoj kategoriji žrtava na razumljiv i primjeren način upoznati sa svim njenim pravima, a isto tako žrtvi se uručuje i pisana obavijest o njenim pravima, kao i podaci o službama za zaštitu i podršku žrtvama, odnosno institucijama koje žrtvi pomažu u ostvarivanju svih njenih prava. Također je istaknula kako je bitno žrtvu informirati o njenim pravima, ali i daljnjim postupcima kojima će biti izložena tijekom predstojećeg postupka, a sve s ciljem kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija žrtve.

Predavači su sa svojim temama zainteresirali nazočne, jer je u sve tri cjeline bilo aktivno sudjelovanje policijskih službenika sa svojim pitanjima, te je tako postignut cilj ovog predavanja, kojemu je bila svrha edukacija policijskih službenika u postupanju prema žrtvama kaznenih djela te iniciranje pomoći i podrške žrtvama.

Edukacijama policijskih službenika kao što je ova, nastoji se povećati njihova svijest o potrebama žrtava, te omogućiti postupanje sa žrtvama na nepristran, uljudan i profesionalan način. Isto tako je veoma važno poboljšati položaj žrtve i svjedoka od počinjenja djela tijekom cijelog postupka, ali i nakon postupka, odnosno utjecati na poboljšanje statusa žrtve u društvu te osigurati lakšu rehabilitaciju žrtve, u smislu vraćanja u zajednicu bez dodatnih trauma i osjećaja prepuštenosti samoj sebi. (policija.hr)