Terenski pregled zgrade OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica u svrhu izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu

Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica odobren je projekt „Izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu“.
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je 178.000,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 164.950,00 kuna. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 164.950,00 kuna, što znači da je ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova 100 %. Od toga se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financira 140.207,50 kuna, odnosno 85%, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 24.742,50 kuna – 15%.

Cilj projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Terenski pregled građevine je obavljen 13. listopada u svrhu izrade elektrotehničkog dijela projekta.

(icv.hr, ravidra.hr)

logana