Terenski pregled zgrade OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica u svrhu izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu

Nakon što je OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica odobren projekt „Izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu“, terenski pregled građevine u svrhu izrade elektrotehničkog dijela projekta obavljen je 13. listopada od strane iC Artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

Cilj projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Vladimira Nazor Nova Bukovica iznosi 83.000,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 67.010,00 kuna. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je odnosno ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova je 100%. Od toga se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financira56.958,50 kuna, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(www.icv.hr, os-vnazora-novabukovica.skole.hr)

logana