Terenski pregled zgrade Osnovne škole Voćin u svrhu izrade glavnog projekta za energetsku obnovu

Osnovnoj školi Voćin odobren je projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Voćin prijavljen na Poziv IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA (Ref. Oznaka: 4c1.1.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Voćin iznosi 178.000,00 HRK, a bespovratna sredstva iznose 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, odnosno 164.950,00 kuna. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirat će se 140.207,50 kuna, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 24.742,50 kuna. Ugovor za izradu projektne dokumentacije (arhitektonskog, strojarskog te elektrotehničkog projekta) potpisan je sa firmom Arhis d.o.o. Slatina.

Terenski pregled zgrade odradila je tvrtka Arhis d.o.o. iz Virovitice 14. listopada.

Mjere koje će biti obuhvaćene glavnim projektom su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, izolacija stropa iznad grijanog prostora, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolacija ukopanih dijelova ovojnice), zamjena vanjske stolarije, dvije strojarske mjere: ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, poboljšanje postojećeg sustava grijanja, te dvije elektrotehničke mjere: zamjena postojeće rasvjete i ugradnja solarnih toplinskih kolektora.

(icv.hr, radivda.hr)

logana