Terenski pregled zgrade Učeničkog doma Virovitica u svrhu izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu

Učeničkom domu Virovitica odobren je projekt „Izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu“.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je 188.000,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 175.260,00 kuna. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 175.260,00 kuna, odnosno ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova je 100%. Od toga se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financira 148.971,00 kuna – 85%, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 26.289,00 kuna – 15%.

Cilj projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2 .
Terenski pregled građevine je obavljen 13. listopada u svrhu izrade elektrotehničkog dijela projekta. Pregled je odradila iC Artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

(icv.hr, ravidra.hr)

logana