Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

U utorak 22. studenog u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojom je predsjedao predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Robertino Repić.
Na sjednici je, između ostalog, usvojeno izvješće Komisije za mandatna pitanja o dostavljenoj obavijesti o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća te o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjenici članice koja će nastaviti obnašati dužnost članice Gradskog vijeća. U Izvješću stoji da Igor Češek prestaje sa mirovanjem mandata te nastavlja obavljati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću, vijećnica Tamara Palčić stavlja svoj mandat u mirovanje zbog objektivnih razloga, a njenom zamjenicom se imenuje Zorica Vujanović.

20-sjedncia-gradskog-vijeca-grada-slatine-5
Gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš iznio je informaciju o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 24. kolovoza do 22. studenog. Nakon donesenih odluka i rješenja istaknuo je sanaciju u Strossmayerovoj ulici u Slatini koja je u završnoj fazi, potpisivanje ugovora na rekonstrukciji Sunčane ulice u Slatini, izgradnju nogostupa u Novom Senkovcu. Također, u tijeku je izgradnja nogostupa u Kremincu, u tijeku je izvedba produžetka javne rasvjete u ulici Milke Trnine, ugovorena je sanacija ceste i kanala oborinske odvodnje u ulici Tina Ujevića u Slatini…
Jednoglasno je usvojena i Odluka o usvajanju Strategije razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016.-2020., kao i Informacija o sigurnosti.

20-sjedncia-gradskog-vijeca-grada-slatine-4
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu, Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu, Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2017. godinu, Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 5785/3, k.o. P. Slatina, Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 2027/1, k.o. Sladojevci, Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Slatine, Odluka o izmjeni Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Slatinu, Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad Slatina i nekretninama u vlasništvu Grada Slatine su prihvaćene jednoglasno i bez rasprave.

(slatina.hr, radioslatina.hr)

20-sjedncia-gradskog-vijeca-grada-slatine-3