Tehnički pregled društvenih domova u Pepelanama i Žubrici

Dana 30. lipnja 2017. godine obavljen je tehnički pregled društvenih domova u Pepelanama i Žubrici. To je postupak kojem slijedi izdavanje uporabne dozvole i to za izgrađenu građevinu javne i društvene namjene – Društveni dom u Pepelanama te za izgrađenu građevinu javne i društvene namjene – Društveni dom u Žubrici. (www.suhopolje.hr)