Potpora voćarima za slobodnu distribuciju jabuka i mandarina

Voćari iz Hrvatske uključeni su u projekt izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća koji je Europska komisija uvela kao odgovor na embargo Ruske Federacije za uvoz svježeg asortimana iz članica Europske unije. Hrvatska se odlučila da će u isplatu ove potpore biti uključeni proizvođači mandarina i jabuka. Riječ je o potpori proizvođačima jabuka i mandarina za povlačenje voća s tržišta i slobodnu distribuciju primateljima: humanitarnim organizacijama, ustanovama socijalne skrbi, školama i vrtićima, bolnicama i kaznenim tijelima. Kako bi se olakšala provedbu mjere, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi koji će na snagu stupiti sutra. Upute za proizvođače, kao i Upute za za primatelje proizvoda povučenih s tržišta od sutra će biti dostupne na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 i usvojenim Pravilnikom izrađene su i Upute za proizvođače i Upute za primatelje proizvoda povučenih s tržišta koje će od 12. kolovoza 2017. biti objavljene na web stranici www.mps.hr

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 Republici Hrvatskoj dodijeljeno je:

– 850 t za mandarinu,

– 510 t za jabuku te dodatna kvota od

– 2.000 t za jedan ili više proizvoda.

Stručno povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva poljoprivrede utvrdilo je model podjele za dodatnu količinu od 2000 tona, pa dodatna kvota proizvođačima jabuka ne smije prijeći 1670 tona dok je 330 tona odvojeno za proizvođače mandarina. Europska komisija je na temelju praćenja stanja na tržištu voća i povrća Europske unije procijenila kako se situacija u međurazdoblju ipak poboljšala s obzirom da su se brojni proizvođači nakon uvođenja ruskog embarga preorijentirali na neku drugu proizvodnju ili su pronašli nove tržišne niše te su tržišni viškovi manji, a i cijene su se stabilizirale. Takav rasplet utjecao je na značajno smanjivanje kvota svakoj pojedinoj članici pa tako i RH.

Pojedini proizvođač kroz ovaj projekt može isporučiti najviše 10 % od ukupnih količina jabuka ili mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, a količine su izračunate temeljem regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 21,8 t/ha, a za jabuku 18,5 t/ha. (www.mps.hr)