Prijave štete od suše u Općini Voćin do 18. kolovoza

Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Voćin da štete od elementarne nepogode – suše, koja je nanijela štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima, mogu prijaviti u Općinu najkasnije do 18. kolovoza.

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN – P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasa¿’ena i broj sadnica.

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, bankovne kartice, posjedovnog ili vlasničkog lista te presliku zahtjeva za ostvarivanje potpora za 2017. godinu. (vocin.hr; foto: Ilustracija)