Općina Špišić Bukovica izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Općina Špišić Bukovica izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Špišić Bukovica. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 17. do 31. svibnja izvršiti radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33 404 Špišić Bukovica.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Špišić Bukovica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33 404 Špišić Bukovica, zaključno sa 31. svibnjem 2018. godine.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Špišić Bukovica možete pogledati ovdje.