AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU Tea Arvaj i Klara Novaković dobitnice Rektorove nagrade

Apsolventica Agronomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Fitomedicina Tea Arvaj, dobitnica je Rektorove nagrade ovog fakulteta. Tea je u kategoriji A, Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), Rektorovu nagradu dobila u suradnji s kolegicom Željanom Bjeljom.

Njihov znanstveni rad bio je ne temu „Utjecaj vrste hrane na razvojne osobine i kvalitativni sastav brašna dobivenog preradom ličinki brašnara (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758). Mentor rada joj je bila prof. Renata Bažok koja je ujedno i voditelj studija i prodekan za međunarodnu suradnju.

Inače, vrijedna Tea od druge godine fakulteta radi i kao asistent studentima s invaliditetom unutar Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu. Završila je Srednju medicinsku školu u Virovitici pri Tehničkoj školi Virovitica, a dolazi iz Bušetine.

Osim nje, još jedna naša studentica Agronomskog fakulteta u Zagrebu dobitnica je Rektorove nagrade. Klara Novaković iz Pitomače, koja studira “Hranidbu životinja i hranu”, nagradu je zaslužila u kategoriji B – Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za znanstveni rad: “Evaluacija fizikalnih svojstava zrna za predikciju caklavosti“.

S njom su još autorice bile Marieta Jareš, Santina Pamić i Dora Zurak. (www.icvh.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Facebook)