Provedena prva ovogodišnja akcija registriranja bicikala u Slatini

U subotu, 7. srpnja, od 9.00 do 12.00 sati Policijska postaja Slatina u suradnji sa Biciklističkim klubom Slatina organizirala je akciju besplatnog registriranja bicikala na koju se je odazvalo 13 vlasnika bicikala. Na slabiji odaziv vlasnika bicikala na prvu ovogodišnju akciju, koja je održana iza zgrade slatinskog Crvenog križa, utjecalo je loše vrijeme, kiša.

Svrha registracije je sprečavanje krađa bicikala i njihovo brzo pronalaženje u slučaju krađe. Akcija je započela 2012. godine i do sada je registrirano više od 560 bicikala sa područja grada Slatine.

Svaki registrirani bicikl je obilježen naljepnicom s brojem registracije, a podaci o vlasniku i biciklu, te slika bicikla se unose u središnju bazu podataka MUP-a. Također, registraciju je moguće obaviti i u radno vrijeme u Policijskoj postaji Slatina, a preporuča se svim vlasnicima bicikala. Policijska postaja Slatina i Biciklistički klub Slatina, slijedeću akciju registriranja bicikala planiraju za mjesec rujan tekuće godine. (ADF)