Danas se održava sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

U ponedjeljak 3. prosinca, u Velikoj Vijećnici Virovitičko-podravske županije, s početkom u 10 sati, biti će održana sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za sjednicu je predložen dnevni red koji je usvojen na sjednici Međustranačkog vijeća, odnosno: Aktualni sat; Ovjera zapisnika sa 18. sjednice Županijske skupštine; Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2012.godine; Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2011.godinu; Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2012.godinu; Razmatranje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu sa projekcijama za 2013. i 2014.godinu; Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu; Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu; Razmatranje Programa rada Skupštine Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu; Razmatranje prijedloga Zajedničke prekogranične strategije razvoja poduzetništva pokrajine Somogy i Virovitičko-podravske županije 2013. – 2020. godine /materijal se dostavlja u elektronskom obliku – CD/; Razmatranje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Virovitičko-podravske županije (Republika Hrvatska) i Samouprave Županije Baranya (Mađarska); Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Virovitičko- podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranka i nezavisnih vijećnika Skupštine Virovitičko-podravske županije u 2013. godini; Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013; Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2012.godine; Razmatranje Izvješća o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu; Razmatranje Informacije o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina Virovitičko-podravske županije za 2011.godinu; Razmatranje Informacije o upisu učenika u I.razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2012/2013. godini; Razmatranje Informacija o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2011./2012.godini; Razmatranje Izvještaja o radu zajednice udruga društva Crvenog križa Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu; Razmatranje Izvještaja o radu Zavoda za socijalnu skrb u Virovitičko-podravskoj županiji za 2011.godinu; Razmatranje Informacije o realizaciji Plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2012.godinu; Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:

– Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Čačinci,

– Odluku o izmjeni i dopuni Statua Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Gradina,

– Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Mikleuš,

– Prijedlog Izmjena i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica,

– Statut Osnovne škole Ivan Brlić Mažuranić Orahovica,

– Statut osnovne škole Petra Preradovića Pitomača,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina,

– Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Suhopolje,

– Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole August Cesarec Špišić Bukovica,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta osnovne škole Voćin,

– Statut Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci,

– Statuta Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica,

– Statut Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača,

– Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Industrijsko-obrtničke škole Slatina,

– Statut Učeničkog doma u Virovitici,

– Statut Tehničke škole Virovitica,

– Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Strukovne škole Virovitica,

– Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

– Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica;

Razmatranje Odluka o usklađivanju djelatnosti zdravstvenih ustanova:

a) Zavoda za javno zdravstvo sv. Rok Virovitičko-podravske županije,

b) Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije,

c) Opće bolnice Virovitica,

d) Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije,

Donošenje Rješenja o imenovanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije; Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske; Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja Virovitičko-podravske županije; Donošenje Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Virovitičko-podravske županije; Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije; Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije; Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije; Donošenje Zaključka o prihvaćanju darovanja. (vpz.hr)