APPRRR: Ispravak natječaja za sufinanciranje troškova otkupa jabuka

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe-otkupljivači, a sufinancirat će se jabuka otkupljena do 1. prosinca 2012. godine. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 7. prosinca 2012. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima jabuka nakon dostave Natječajne dokumentacije i administrativne kontrole. Otkupljivač je obvezan proizvođaču jabuka isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih jabuka otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 2. travnja 2013. godine.