Dekanova nagrada Meliti Vanđiji

Melita Vanđija rođena je 16. veljače 1974. godine u Bjelovaru. Udana je i majka sina. Osnovnu školu završila je u Velikoj Pisanici, a srednju ekonomsku školu u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar. Nakon završetka srednje škole 1992. godine prvo radno iskustvo stječe u Azeliji d.o.o. Bjelovar obavljajući poslove carinskog deklaranta. Od srpnja 1994. godine zaposlena je u MDM d.o.o. Virovitica na poslovima referenta uvoza i izvoza. U istoj tvrtki 2005. godine postaje voditeljica poslovnice za međunarodnu špediciju, što obavlja i danas. Pohađala je razne stručne seminare vezane za uvoz, izvoz i provoz roba. Godine 2006. polaže stručni ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika pri Ministarstvu financija, Carinskoj upravi Republike Hrvatske, a 2009. godine upisuje stručni studij menadžmenta, smjer Informatički menadžment kao izvanredni student i završava ga s prosjekom 4,69 stekavši zvanje stručne prvostupnice ekonomije za informatički menadžment. Stručni studij završila je u rujnu 2012. godine obranom završnog rada s temom “Ontologije i njihova primjena” pod mentorstvom Olivera Jukića, v. pred.. (www.icv.hr; Fotografija: Zlatko Ciprijanović)

Cjelokupan tekst može se pročitati u Virovitičkom listu