Edukacija o pripremi i pisanju projekata

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA), u suradnji s Ministarstvom turizma RH, organizira besplatnu radionicu, s ciljem edukacije o metodologiji planiranja, pisanja i provođenja različitih projekata koji se financiraju iz EU fondova, a s naglaskom na temu turizma. Radionica će se održati 22. i 23. studenoga, s početkom u 9 sati, u prostorima dječjeg odmarališta „Merkur“ u Orahovici. Svi zainteresirani koji žele proširiti znanje i steći vještine o upravljanju projektnim ciklusom i svim procedurama u skladu s politikom EU, a vezani su izravno ili neizravno za tematiku turizma i ugostiteljstva, kao što su: mali poduzetnici i turistička domaćinstva (OPG), djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu, udruge, zaposlenici u lokalnoj samoupravi i turističkim organizacijama, mogu se javiti na broj tel: 099/ 268 68 28, radi prijave i dodatnih informacija. Cilj radionice je i pružanje općih informacija potencijalnim ulagačima u turizmu, o mogućnostima EU fondova, kako o pretpristupnim koji su sada na snazi, tako i o nadolazećim strukturnim fondovima. Radionica podrazumijeva predavanja stručnjaka uz interaktivan rad sa sudionicima u grupama, uz konkretne vježbe kojima će se obuhvatiti cijeli projektni ciklus. Predavači na radionici su Sanja Bošnjak i Željka Obajdin.

Dan 1.

Vremensk okvir Tema
9:00  ̶  9:30 Uvod u pretpristupne i strukturne fondove EU
9:30 – 10:30 Uvod u upravljanje projektnim ciklusom
10:30 – 10:45 Pauza (kava)
10:45 – 12:00 Objava natječaja i natječajna dokumentacija
12:00 – 12:15 Pauza
12:15 – 13:30 Identifikacija: analiza dionikaVježba (izbor projektne teme i analiza dionika)
13:30 – 13:45 Pauza (kava)
13:45 – 15:00 Identifikacija: stablo problema i stablo ciljeva. Vježba

Dan 2.

Vremenski okvir Tema
9:00  ̶  9:30 Logička matrica: intervencijska logika, pretpostavke i indikatori
9:30 – 10:30 Obrazac za prijavu projekta. Vježba
10:30 – 10:45 Pauza
10:45 – 12:00 Proračun projekta. Vježba
12:00 – 12:15 Pauza
12:15 – 13:30 Odabir i ocjena projekata. Vježba
13:30 – 13:45 Pauza
13:45 – 15:00 Zaključci i evaluacija seminara

(www.orahovica.hr)