Internet ima svog sveca zaštitnika

Papa Ivan Pavao II nominirao je za ulogu zaštitnika interneta svetog Izidora Seviljskog, biskupa i crkvenog naučitelja iz Seville, koji je živio od 556. do 636. godine. Naime, Izidor je napisao golemu enciklopediju znanja, Etymologiae, koja se sastojala od 20 knjiga, a sadržavala je praktički svu količinu znanja kojim je ljudski rod raspolagao u to vrijeme. Enciklopedija je raspolagala svim informacijama koje je čovjek želio znati o svijetu oko sebe i upravo zbog toga predlagači su je usporedili s današnjom enormnom bazom podataka – internetom. (idesh.net)