Natječaj za stipendiju Grada Virovitice

Grad Virovitica raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2012./2013. Grad Virovitica će dodijeliti 6 stipendija redovitim studentima počevši od druge godine studija i to:
a) studentima sveučilišnog studija ili stručnog studija;
b) studentima integriranog preddiplomskog i dodiplomskog studija.

Stipendije se raspisuju za potrebe Grada Virovitice prema Listi deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2012./2013. kako slijedi:
1. magistar/ magistra engleskog jezika i književnosti;
2. magistar/ magistra njemačkog jezika i književnosti;
3. magistar/ magistra glazbe (instrumentalist);
4. doktor medicine ;
5. magistar/ magistra građevinarstva;
6. magistar/ magistra elektroenergetike;
7. magistar/ magistra pedagogije;
8. magistar/magistra matematike i fizike;
9. magistar/magistra psihologije;
10. magistar/ magistra edukacijske rehabilitacije.

Stipendija iznosi 800 kuna mjesečno. Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“ Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „Natječaj za stipendije“. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
1. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice (preslika osobne iskaznice);
2. uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni, stručni, preddiplomski ili dodiplomski studij;
3. izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu;
4. uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studiranja;
5. isprave kojima dokazuju svoj socijalni i materijalni status:
a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca (prosjek plaće);
b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika;
c) potvrdu o statusu redovnog učenika, odnosno redovnog studenta škole, odnosno visokog učilišta za brata ili sestru;
d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata;
e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava, i to objavljivanjem liste prioriteta na Oglasnoj ploči Grada Virovitice i internetskoj stranici Grada Virovitice: www.virovitica.hr.