Održan sastanak partnera na projektu SOVISEC

U Kapošvaru je održan sastanak projektnog tima IPA CBC HUHR projekta SOVISEC na kojem su pored članova tima bili predstavnici EX Ante-a i IMO-a koji su kao stručnjaci bili ugovoreni za izradu Gospodarske strategije razvoja dviju pograničnih županija, županije Somogy i Virovitičko-podravske županije. Riječ je o gospodarskoj strategiji razvoja koja se naslanja na financijsku perspektivu EU za programsko razdoblje 2013-2020, a važno je znati da je to i prva gospodarska strategija izrađena u Hrvatskoj za planirano programsko razdoblje. Da bi strategija imala pravo primjene moraju je prihvatiti svaka od županijskih skupština. Na hrvatskoj strani to će biti 03.12.2012. godine, a na mađarskoj strani 30.11.2012. godine. Na sastanku je iznijet prijedlog predsjednika partnerskog vijeća Virovitičko-podravske županije Nikole Nemčevića da je potrebno formirati tim ljudi iz obje županije kako bi se osiguralo praćenje strategije, a ujedno i radilo na umrežavanju projekata i poduzetnika kako bi zajednički utjecali na povećanje konkurentnosti dviju županija odabirom i provedbom projekata koji su od zajedničkog interesa za obje županije. Sastanak zajedničkog projektnog tima održao bi se do 17. prosinca 2012. godine na hrvatskoj strani, a pored županijskih djelatnika sačinjavali bi ga većim dijelom predstavnici gospodarskog sektora. EX Ante se je obvezao izraditi dokument u kojem bi se definirala zadaća i aktivnosti zajedničkog projektnog tima kao što je povezivanje poduzetnika i razvoj zajedničkih poduzetničkih projekata, razvoj zajedničkih infrastrukturnih projekta u službi gospodarstva, stvaranje prekograničnih klastera i sl. Predstavnici VIDRA-e su naglasili da je postojanje aktivnog projektnog tima logičan slijed IPA CBC HUHR projekta D.E.N.S. koji je značio povezivanje i osnaživanje potpornih institucija dviju županija te obuka poduzetnika kroz zajedničke radionice za zajednički nastup na stranim tržištima. Iza toga smo izradili zajedničku strategiju gospodarskog razvoja koja nam treba služiti kao oslonac i sigurnost u razvoju poduzetničkih projekata i projekata koji su vezani na gospodarski rast. Na kraju nam treba akcija koju treba poticati i pratiti zajednički tim za gospodarski razvoj. Na završnoj konferenciji projekta SOVISEC, a koja se treba održati oko 15. siječnja 2013. godine u Kapošvaru imenovati će se članovi tima zaduženi za zajednički razvoj gospodarstva dviju županija. Do novih projektnih ideja koje će se iskristalizirati nakon formiranja tima za zajednički razvoj dviju županija kao Anex Strategiji biti će dodano dvanaest zajedničkih projekata koji su generirani kao ideje kroz radionice koje su se provodile tijekom izrade Zajedničke Gospodarske strategije razvoja. (www.ravidra.hr)