Održan sastanak Partnerskog vijeća

Pod predsjedanjem Nikole Nemčevića održan je sastanak proširenog partnerskog vijeća. Nakon upoznavanja nazočnih sa planom i programom sastanaka, riječ je prepuštena predstavnicima Instituta za Međunarodne Odnose (IMO). Krešimir Jurlin i Helena Čermak iz IMO-a održali su prezentaciju završene verzije strategije zajedničkog gospodarskog razvoja pokrajine Somogy i Virovitičko-podravske županije. Strategija je nastala u sklopu IPA CBC HUHR projekta SOVISEC u suradnji partnera na projektu: Centar za poduzetništvo Somogy županije i VIDRA-e, sa konzultantima EX Ante Kft i Institut za Međunarodne Odnose. Po završetku prezentacije uslijedila je kratka diskusija o rečenome, na kojoj su svi prisutni dali svoje mišljenje o strategiji, te se usuglasili da se ne smije stati samo na napisanoj strategiji, već ju efikasno implementirati. Stav vijeća, na čelu s Nikolom Nemčevićem, je da se to može postići osnivanjem povjerenstva za provedbu strategije koje će se pretežito sastojati od gospodarstvenika koji imaju interes za prekograničnu suradnju sa Mađarskom, ali i institucijama koje će ih podržati u istome. Stavove i zaključke partnerskog vijeća je Neda Martić iz VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prezentirala u utorak 27.11.2012. na sastanku sa projektnim partnerima i konzultantima u Kapošvaru. (ravidra.hr)