Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Slatine

U velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Na sjednici su, nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 27. kolovoza 2012. godine, Informacije o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 27. kolovoza do 27. studenog 2012. godine te aktualnog sata, doneseni slijedeći akti:
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara na području Grada Slatine, Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Odluka o dopuni odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Slatinu, Odluka o izmjenama Odluke o grobljima, Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Slatine, Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Slatine, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića Suncokret sa pedagošku 2011-2012. godinu, Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na donošenje izmjena i dopuna Statuta Osnovnoj glazbenoj školi, Zaključak o razrješenju dužnosti obavljanja mrtvozorničke djelatnosti, Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Rješenje o imenovanju u Školski odbor Osnovne glazbene škole, Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine u 2011. godini, Rješenje o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za razmatranje problematike ostvarivanja prava nacionalnih manjina. (www.slatina.hr)

[nggallery id=404]