Općina Sopje: Usvojen proračun za 2013. godinu

Održana je 28. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je usvojen Proračun Općine Sopje za 2013. godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba u kulturi, obrazovanju, sportu, održavanju komunalne infrastrukture, socijalnoj skrbi, vatrogastvu. Na Vijeću je usvojena i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sopje za 2013. godinu, te su razriješena 2 doktora medicine za utvrđivanje nastupa smrti na osobni zahtjev, a dato je i pozitivno mišljenje na Ciljane V izmjene Prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Razmatrano je izvešće unutarnje kontrole i revizije te je na isto dato pozitivno mišljenje. (Općina Sopje)