Predavanje: Legalizacija poljoprivrednih objekata…

Poljoprivredno savjetodavna služba i Općina Pitomača organiziraju edukaciju i predavanje na temu:
1. Legalizacija poljoprivrednih objekata (staje, skladišta, klijeti) – dipl.ing.arh. Martina Tišljar
2. Integrirana proizvodnja – dipl.ing. Marijan Lincmajer

Edukacija i predavanje održat će se 22. studenog u 18 sati u velikoj sali za sastanke Općine Pitomača. (www.pitomaca.hr)