Rezultati izbora Vijeća MO Orahovica

U nedjelju su na području Grada Orahovice održani izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području grada Orahovice. Najviše razloga za zadovoljstvo ima Hrvatska demokratska zajednica, koja je samostalno ili u koaliciji s Hrvatskom seljačkom strankom, slavila u svim mjesnim odborima na području Grada Orahovice.

Na temelju odredaba čl. 19. st. 1. toč. 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/02 i 5/08), te čl. 33. al. 9. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice objavljuje

Rezultate izbor za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice, koji su održani 25. studenog 2012. godine:

I. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice, nakon što su prikupljeni rezultati glasovanja sa svih biračkih mjesta, utvrdilo je:

a) da Grad Orahovica ima ukupno 5017 birača

b) da je ukupno glasovalo 1237 birača (25%)

c) da je važećim utvrđeno 1191 glasačkih listića (96%)

d) da je nevažećim proglašeno 46 glasačkih listića (4%).

 

II. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice utvrđuje i objavljuje da su izabrani članovi pojedinačnih vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice s kandidatskih lista kako slijedi:

 

a) za Vijeće Mjesnog odbora Donja Pištana:

– s liste nositelja Stjepana Troha, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 51 glas i 4 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja nositelja Dragoslava Poljak, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 30 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Tihomira Smiljanić, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 11 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

b) za Vijeće Mjesnog odbora “Rajčula” – Orahovica:

– s liste nositelja Damira Tomljenović, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 110 glasova i 6 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Juraja Fofonjka, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 25 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Sretena Radaković, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 23 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Darka Kemper, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 20 glasova i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

c) za Vijeće Mjesnog odbora “Merkur” – Orahovica:

– s liste nositeljice Ivane Radočaj Tokić, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 64 glasa i 6 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Vlade Karakaš, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 37 glasova i 3 mjesta u rečenom vijeću:

 

d) za Vijeće Mjesnog odbora “Centar” – Orahovica:

– s liste nositelja Alana Grgić, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 110 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Drage Lazić, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 37 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

 

e) za Vijeće Mjesnog odbora “Tončekovac” – Orahovica:

– s liste nositelja Željka Kašić, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 153 glasa i 7 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Siniše Stanisavljević, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 32 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Zvonka Bartolović, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, koja je dobila 23 glasa i 1 mjesto u rečenom vijeću:

 

f) za Vijeće Mjesnog odbora “Doljani” – Orahovica:

– s liste nositeljice Maje Škraba, koalicija HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 55 glasova i 4 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Zlatka Vrkić, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, koja je dobila 49 glasova i 3 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositeljice Verice Cingel, koalicija SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, koja je dobila 39 glasova i 2 mjesta u rečenom vijeću:

 

g) za Vijeće Mjesnog odbora Dolci:

– s liste nositelja Hrvoja Gubeljak, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 63 glasa i 4 mjesta u rečenom vijeću:

– s liste nositelja Igora Balaž, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, koja je dobila 53 glasa i 3 mjesta u rečenom vijeću:

 

h) za Vijeće Mjesnog odbora Crkvari:

– s liste nositelja Ivice Podboj, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 55 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

i) za Vijeće Mjesnog odbora Nova Jošava:

– s liste nositelja Damira Malij, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 41 glas i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

j) za Vijeće Mjesnog odbora Stara Jošava

– s liste nositelja Stanislava Boljkovac, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 44 glasa i 7 mjesta u rečenom vijeću:

 

k) za Vijeće Mjesnog odbora Duzluk:

– s liste nositelja Miroslava Bosanac, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, koja je dobila 29 glasova i 7 mjesta u rečenom vijeću. (www.orahovica.hr)