Održano Vijeće općine Špišić Bukovice

Vijeće općine Špišić Bukovice prihvatilo je rebalans ovogodišnjeg proračuna koji u konačnosti iznosi 3,973.000 kuna. Budući da je neznatno manji od planiranog, rebalans je bio više tehničke naravi. Proračun za 2013. godinu planiran je u iznosu od 4,211.000 kuna i u skladu je s planom razvoja općine za buduće četverogodišnje razdoblje. Vijećnici su donijeli i odluku o dodjeli stipendija. Odlučeno je da će i ove akademske godine biti odobreno 10 stipendija u iznosu od 600 kuna. Osim toga, usvojili su i informaciju o provedenoj deratizaciji kojom je u proljeće obuhvaćeno gotovo 1700 domaćinstava, a isto toliko i u jesenskoj deratizaciji. (www.icv.hr; Fotografija: Ilustracija)