Sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Sutra će se održati 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Dnevnim redom je predviđeno:
– Aktualni sat;
– Usvajanje skraćenog zapisnika o radu sa 38. sjednice;
– Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Suhopolje za k.o. Budanica, Gvozdanska, Cabuna, Orešac, Kapan, Naudovac, Suhopolje, Levinovac, Gaćište, Borova Suhopoljska, Pivnica i Pčelić;
– Razmatranje i donošenje Suglanosti za izdavanje bjanko zadužnice. (www.suhopolje.hr)