Sredstva za građanske inicijative iz Slatine, N. Bukovice i N. Šarovke

Upravni odbor “Slagalice” – zaklade za razvoj lokalne zajednice donio je Odluku o odobravanju financijskih sredstava za građanske inicijative “Naš doprinos zajednici” u ukupnom iznosu od 185.734,00 kuna. Sukladno prijavama na natječaj za dodjelu financijskih potpora građanskim inicijativama koje je Zaklada Slagalica raspisala 14. rujna 2012. godine pristiglo je ukupno 41 prijava. Komisija za procjenu kvalitete prijava preporučila je 15 najbolje ocijenjenih prijava za dodjelu financijske potpore. Nositelji najbolje procijenjenih građanskih inicijativa su 8 udruga, 3 mjesna odbora te 4 neprofitne ustanove. Među njima se nalaze i neke iz naše županije. Tako će financijsku potporu dobiti OŠ Josip Kozarac iz Slatine za građansku inicijativu Eko vrtovima do znanja i zdravlja u iznosu od 4.912,50 kuna. Iznos od 13.000 kuna dobit će MO Nova Šarovka za inicijativu Zajedno za naše najmlađe. Udruga informatičara i tehničara Nova Bukovica ostvarila je potporu u iznosu od 13.000 kuna za građansku inicijativu pod nazivom Informatičkim znanjem za bolje sutra. (www.zaklada-slagalica.hr)