Suhopolje: Odluka o prodaji polj. zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje za katastarske općine Budanica, Gvozdanska, Cabuna, Orešac, Kapan, Naudovac, Suhopolje, Levinovac, Gaćište, Borova Suhopoljska, Pivnica i Pčelić. Odluku o izboru možete pogledati ovdje.