U četvrtak sastanak proizvođača duhana

Udruga hrvatskih proizvođača duhana “Krupan list” poziva svoje članove na sastanak čije će tema biti “Aktualno stanje u proizvodnji duhana”. Sastanak će se održati 22. studenoga u Starom Gracu u prostorijama Društvenog doma s početkom u 13 sati. (Predsjednik Udruge Željko Aragović)