U Mihanovićevoj posađen prvi drvored stupastog Ginkga bilobe u Hrvatskoj

Nakon što je posađen drvored u Rusanovoj ulici na red je došla i Ulica Antuna Mihanovića. Posađeno je 30 stabala stupastog „Ginkga bilobe“ i to na potezu od Basaričekove do Gundulićeve ulice sa zapadne strane ulice, a od Gundulićeve ulice do Ulice Stjepana Radića dvostrano. To je prvi drvored ovog jedinstvenog drveta u Republici Hrvatskoj, a sada je na redu sadnja drvoreda u Ulici 30. svibnja u Milanovcu rekao je u svezi navedenog viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo Grada Virovitice Dinko Rujer te najavio poslove zamjene sadnica koje su se osušile ili su uništene tijekom godine. (www.virovitica.hr)