U Pitomači održana edukacija pod nazivom “Znam pa me nije strah!”

Udruga S.O.S. telefon Virovitica provodi trogodišnji program pod nazivom “Znam pa me nije strah!” kojemu je cilj smanjenje stigmatizacije osoba/mladih oboljelih od HIV-a i prevencija širenja oboljenja kroz poticanje odgovornog ponašanja rizične skupine mladih. Program se provodi na području Virovitičko – podravske županije, a financijski je podržan od strane Ministarstva zdravlja RH. Glavnina aktivnosti odnosi se na edukacije srednjoškolaca o spolno prenosivim bolestima s naglaskom na HIV, načinima zaštite i destigmatizaciji HIV oboljelih osoba te na senzibilizaciju javnosti. Edukacija je održana u Knjižnici i čitaonici Pitomača. Na edukaciji je sudjelovalo 18 učenica, a obrađene su teme verbalne i neverbalne komunikacije, teme roda, spola, spolno prenosivih bolesti, prevencije spolno prenosivih bolesti te distigmatizacije HIV oboljelih osoba. Suradnja Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače, Udruge S.O.S. telefon iz Virovitice s Knjižnicom i čitaonicom Pitomača, nastavit će se i ubuduće raznim programima za mlade. (www.pitomaca)