VPŽ supokrovitelj 16. Smotre Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove godine organizira 16. Smotru Sveučilišta koja će se održati 7. i 8. prosinca 2012. godine u Osijeku. Virovitičko-podravska županije biti će supokrovitelj ovog hvale vrijednog događaja. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju te o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta. Na smotri će se predstaviti sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice i ustanove u sastavu Sveučilišta. Tiskat će se i Vodič za buduće studente za akademsku godinu 2013./2014. koji će biti predstavljen na Smotri. Budući da je odabir zanimanja jedna od najvažnijih odluka u životu pojedinca, ovim se želi pravovremeno upoznati maturante o novom ustroju studija u skladu s europskim standardima na Sveučilištu. (www.vpz.hr)