Djeca poručila odraslima što im je na umu

Djeca, članovi dvaju Dječjih foruma Slatina koji djeluju pri OŠ Eugena Kumičića i OŠ Josipa Kozarca, s voditeljicama Sanjom Bujanić i Višnjom Bujanić provela su aktivnosti u povodu Dječjeg tjedna. Forumaši su bombone i balone špklanjali  djeci, a odraslima uručivali pisma s porukama djece. Budući da je jedno od polazišta rada Dječjeg foruma iz Konvencije UN-a o pravima djeteta ”Pravo na izražavanje svojega mišljenja”, odraslima su izrazili svoje stavove o svojim pravima i obvezama. Djeca su odraslima poručili:
– Gospodin Vlado: “Djeca kad odrastu trebaju ostati djeca, jer su odrasli premazani svakakvim mastima!”
– Gospođa Helena: “Djeca imaju pravo na čisti okoliš!”
– Učiteljica Mira “Dijete je najveća radost na svijetu!”
– Gospođa Ana: “Budite dobri i bolji nego što jeste!”
– Gospođa Ivana: “Igrajte se još više!”
– Baka Marija. “Za djecu i kad odrastu neka ne zaborave biti bezazleni kao djeca!”.

U aktivnostima sudjelovali: Ivana Rešetar, Gordana Borotić, Ines Cibok, Marija Magdalena Kovačec, Ema Jajić, Ivona Prša, Lea Vaclavek, Helena Janečić, Lorena Matovina, Doris Zagorac, Nika Bubaš, Arnela Beneš, Luna Kovač. (dječji forumi, sb, vb)