Državne nagrade za znanost za 2013. godinu

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2013. godinu

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za sva znanstvena područja.Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za svako znanstveno područje, i to za:
– značajno znanstveno dostignuće
– znanstveno otkriće
– primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za sva znanstvena područja.
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima dodjeljuje se za sva znanstvena područja.
Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenim novacima i mladim znanstvenicima do 30 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstveno istraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika. Rok za podnošenje poticaja je do 22. prosinca 2013. godine. Više o samom natječaju te obrascu prijave možete saznati ovdje. (public.mzos.hr, mh; Fotografija: Ilustracija)