Prijavljene dvije projektne ideje za IPA natječaj

Na natječaj EU u sklopu IPA 4 komponente, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, Grad Virovitica prijavio je projekt „Beekeping revolution“ u suradnji sa županijskom razvojnom agencijom VIDRA, te projekt „Education for activation“ u suradnji sa Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Oba projekta usmjerena su na ostvarivanje ciljeva i prioriteta Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije.

„Beekeeping revolution“ je projekt usmjeren na stvaranje kapaciteta za razvoj pčelarstva i proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda kroz edukaciju postojećih pčelara i svih zainteresiranih za pčelarstvo i proizvodnju meda. Projekt predstavlja pripremnu fazu za implementaciju velikog infrastrukturnog projekta „Bee Park“ u okviru kojega će se realizirati regionalna punionica i pogon za preradu meda i proizvodnju ostalih pčelinjih proizvoda.

„Education for activation“ je projekt usmjeren na stvaranje poduzetničkih kapaciteta za vođenje i upravljanje privatnih poduzeća kroz edukacije postojećih poduzetnika i onih koji to žele postati. Projekt obuhvaća dva edukacijska modela, model za poduzetnike početnike i model za postojeće poduzetnike, a strukturiran je na način da polaznicima pruži teorijsku i praktičnu obuku iz menadžmenta o malom i srednjem poduzetništvu.

Projekti su usmjereni na razvoj ljudskih potencijala i stvaranje kapaciteta za vođenje pozitivnih promjena, a sve u cilju povećanja intenziteta gospodarskih aktivnosti te ostvarivanja ukupnog rasta i održivog razvoja. U skladu sa EU Strategijom Europa 2020., značajan naglasak u oba projekta stavljen je smanjenje stope nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. (virovitica.hr)