LAG „PAPUK“ na seminaru o ruralnom razvoju

Trodnevni seminar „Upravljanje lokalnim akcijskim grupama – Holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju“, kojem je prisustvovao direktor LAG – a „Papuk“ Saša Rister održan je u Iloku. Njemačko savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) putem organizacije GIZ Njemačka pruža podršku svojim partnerima u ruralnoj jugoistočnoj Europi kroz razvoj ljudskih kapaciteta. U okviru programa “Integracija jugoistočne Europe u EU” posebna je pažnja usmjerena na ruralna gospodarska područja kroz jačanje njihovih kapaciteta za regionalno upravljanje jer se politika i programi Europske unije sve više i više usmjeravaju na teritorijalnu dimenziju ruralnog razvoja pomoću pristupa LEADER. Trenutačna rasprava koja se vodi radi pripreme novog promotivnog razdoblja 2014. – 2020. jasno ukazuje da će u njemu sedam ključnih načela pristupa LEADER dobiti na važnosti i da će Lokalne akcijske grupe (LAG) igrati glavnu ulogu. Stoga, relevantne teme kao što su organizacijska struktura javno-privatnog partnerstva u ruralnim područjima, mogući pravni oblici, provedba učinkovitih struktura upravljanja i održivi financijski koncepti zauzimaju središnje mjesto u politikama i programima ruralnog razvoja i njihovoj budućnosti. Pristup LEADER je u međuvremenu postao važan razvojni instrument u gotovo svim zemljama jugoistočne Europe. Opći cilj ovog seminara bio je ojačati kapacitete stručnjaka i donositelja odluka na regionalnoj i lokalnoj razini i njihove vještine upravljanja i koordinacije održivim razvojnim aktivnostima mobiliziranjem regionalnih potencijala i resursa. (www.orahovica.hr, mh)