Mjesečnik “Gospodarska kretanja” na webu HGK-a

Elektronsko izdanje mjesečnika “Gospodarska kretanja”, koju redovito izdaje Centar za makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, sadrži analizu kretanja najznačajnijih makro ekonomskih pokazatelja hrvatskog gospodarstva.
Publikacija je koncipirana u tri dijela koja čine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskog gospodarstva. Na početku su prezentirani osnovni makroekonomski pokazatelji, zatim slijedi opis događanja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstvo, te tablice s prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja i to u nominalnom i realnom iznosu koji pokazuju mjesečnu i godišnju dinamiku kretanja. Na samom kraju mjesečnika prezentirani su odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih i razvijenih zemalja. Novo izdanje mjesečnika dostupno je svim članicama i ostalim zainteresiranima, na internetskoj stranici hgk.hr/Centar za makroekonomske analize, u rubrici Gospodarska kretanja. (hgk)