Natječaj „Vukovar – europska poruka mira“

Uredi zastupnika u Europskom parlamentu Davora Ive Stiera i Bernda Posselta, iz Kluba zastupnika europske pučke stranke objavili su natječaj za izradu najboljeg eseja na temu „Vukovar – europska poruka mira“. Na natječaju mogu sudjelovati učenici 3. i 4. razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Eseji moraju obraditi jednu ili više od sljedećih tema: mir i pravda, izgradnja održivog mira uz poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava i osjećaja žrtava agresije, značaj vukovarske epopeje za slobodu i mir u Hrvatskoj i Europi, prava djece i njihova uloga u izgradnji mira, europska budućnost Vukovara. Eseji mogu imati do 2.500 riječi, a moraju se dostaviti u elektronskom obliku na adresu davor.stier@europarl.europa.eu. Potrebno je navesti ime i prezime autora, potpisanu izjavu o autentičnosti rada (dostupna na stranici www.stier.hr), te adresu, e-mail, datum rođenja, ime srednje škole, broj telefona/mobitela. Autori triju najbolja eseja po ocjeni stručnog žirija bit će pozvani na izložbu „Vukovar – europska poruka mira“ koja će se održati u Europskom parlamentu u Strasbourgu, 18. studenog 2013. godine. Rok prijave na Natječaj je 8. studenog 2013. godine. (www.icv.hr, mh)