Natječaj za likovne, literarne i foto radove

Srednja škola Marka Marulića Slatina objavila je na svojim službenim stranicama Natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih. U cilju podizanja svijesti o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa Državna uprava za zaštitu i spašavanje pokreće aktivnosti u kojima se djeca i mladi informiraju i educiraju o mogućim rizicima od katastrofa i sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. DUZS raspisuje nagradni natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih iz Republike Hrvatske na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja. Više o natječaju možete saznati ovdje. (ss-mmarulica-slatina.skole)