O komunikacijskim vještinama govorile S. Paripović i J. Kolesarić

Udruga S.O.S. Virovitica i Udruga osoba s invaliditetom Slatina organizirala je u Višnjici jednodnevnu radionicu na temu Komunikacijskih vještina na kojoj je sudjelovalo 22 člana organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom. Svrha radionice bila je usvajanje osnovnih komunikacijskih vještina potrebnih za uspješan rad sa žrtvama nasilja, ali i za svakodnevan život. Radionicu su vodile Snežana Paripović i Jelena Kolesarić. (www.icv.hr. bs; Fotografija: sosvt.hr)