Održan sastanak Kulturnog vijeća VPŽ

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, koji je bio otvoren od 5. srpnja do 5. rujna ove godine, pristiglo je 13 prijava. U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održan je sastanak Kulturnog vijeća Županije, koji je vodio predsjednik Vijeća Miran Hajoš, a na kojemu su razmatrane prijave pristigle na objavljeni Javni poziv. Uvidom u pristiglu dokumentaciju zaključeno je kako će se tražiti dopuna dokumentacije, te će se nakon toga donijeti odluka o financiranju. (vpz.hr)