Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Čačinci 08:00-10:00
Lozan-Stari Gradac 00:00-01:00
Slatina-Mikleuš 07:00-11:00
Novi Senkovac-Čađavički Lug 16:00-18:00
Slatina-V. Nazora 22:00-02:00
Ćeralije-Voćin 10:00-11:00
Rezovac-Borova 16:00-17:00
Mikleuš-Čađavica 14:00-16:00
Mikleuš-Ćeralije 12:00-14:00
Virovitica-Matije Gupca 19:00-20:00
(hak.hr)