Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Čačinci 18:00-20:00
Kozice-Sladojevci 23:00-02:00
Slatina-Bistrica 11:00-13:00
Slatina-Mikleuš 09:00-11:00
Suhopolje-Cabuna 01:00-02:00
Špišić Bukovica-Lozan 02:00-03:00
Virovitica-Čemernica 13:00-14:00
Virovitica-Korija 05:00-06:00
Slatina-Čađavica 16:00-19:00
Slatina-Novaki 13:00-15:00
(hak.hr)