Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Čačinci 08:00-10:00
Kozice-Donji Meljani 10:00-12:00
Kozice-Mikleuš 08:00-10:00
Lozan-Korija 00:00-01:00
Slatina-Čađavica 16:00-18:00
Slatina-V. Nazora 22:00-02:00
Lukač-Gradina 16:00-17:00
Slatina-Španat 12:00-14:00
Sladojevci-Hum 06:00-08:00
(hak.hr)