Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Čačinci 08:00-10:00
Lozan-Stari Gradac 01:00-02:00
Suhopolje-Čemernica 20:00-21:00
Slatina-Čađavica 22:00-24:00
Lukač-Gradina 13:00-14:00
Slatina-Novaki 09:00-11:00
Sopje-Markovo 14:00-17:00
(hak.hr)