Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 16:00-20:00
Čačinci 08:00-10:00
Slatina-Mikleuš 23:00-02:00
Virovitica-Suhopolje 00:00-01:00
Lukač-Gradina 08:00-09:00
Rezovac-Borova 16:00-17:00
Novaki-Sopje 09:00-12:00
Nova Bukovica-Dobrović 20:00-24:00
(hak.hr)