Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 02:00-04:00
Čačinci 18:00-20:00
Pitomača-Stari Gradac 01:00-02:00
Slatina-Mikleuš 07:00-11:00
Slatina-Sladojevci 14:00-16:00
Virovitica-Čemernica 04:00-05:00
Lukač-Gradina 10:00-11:00
Čađavica-Novaki 19:00-21:00
(hak.hr)