Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Lozan-Stari Gradac 01:00-02:00
Slatina-Čađavica 22:00-24:00
Bušetina-Rogovac 10:00-11:00
Slatina-Novaki 09:00-11:00
Markovo-Sopje 14:00-17:00
Orahovica-K. Zvonimira 08:00-10:00
(hak.hr)